IoT Smart Devices for
Security, Automation, Environment,
Smart Home & Smart Office

All Mobile Access

TimeTec IoT Architecture
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Smart Home

Smart Autogate
BLE-3
Smart Lock
TL-40B ML-10B
DL-30B SL-70B
Smart Curtain
Smart Lighting
Smart Surveillance
E16S E17S
Smart Air-Conditioning
Smart Scene
Smart Alarm
Intruder Alarm
Camera Monitoring Alarm
Water Leaking Alarm
Smoke Alarm
Smart Office/ Community
Smart Door
BLE-2
Smart Barrier
BLE-2
Smart Turnstile
BLE-2
Smart Lift
BLE-16
i-Environ
i-Monitor
All in i-TimeTec App
For smart devices

Smartphone Access
Tìm hiểu thêm
 
  Dễ dàng quản lý truy cập của người dùng
  Quản lý báo động từ điện thoại thông minh
  Quản lý giám sát Made Easy
  Khóa truy cập tạm thời
  Bảo mật Nâng cao với Bluetooth
  Tất cả trong Một ứng dụng cho Bảo mật Ngẫu nhiên của bạn
Tham gia với chúng tôi ngay với tư cách là Người bán lại thông minh


Để triển khai văn phòng lớn hơn,
vui lòng truy cập giải pháp TimeTec Access .

Mở rộng từ Smart Home Security cá nhân sang Smart Community,
chào mừng đến giải pháp i-Neighbor của chúng tôi .